nl.internet.www.ontwerp

nl.internet.www.ontwerp - Over het ontwerpen van www-pagina's.

CHARTER: nl.internet.www.ontwerp

Deze nieuwsgroep is bestemd voor het bespreken van allerlei zaken betreffende het ontwerpen van www-pagina's en alle aanverwante zaken. Hierbij valt te denken aan de volgende onderwerpen:

Deze groep maakt deel uit van de nl.internet-hiërarchie. Het is niet de bedoeling dat er wordt gekruispost met andere nl.internet-groepen. Posters in deze groep worden geacht zich te gedragen zoals gangbaar is binnen de nl-hiërarchie. Deze groep is een ongemodereerde nieuwsgroep.

EINDE CHARTER.

Bijdrage van het team

Opgericht: 7 april 1997

© 2001 Het NIWO-FAQ Team