nl.internet.www.ontwerp

Hoe maak ik gekleurde scrollbars?

Met behulp van stylesheet-uitbreidingen van MSIE 5.5 is het mogelijk de kleuren van de scrollbars (schuifbalken) met een stylesheet te beïnvloeden. Dit werkt dan ook enkel in MSIE 5.5 voor Windows. De uitbreidingen maken geen deel uit van de CSS2 standaard, en MicroSoft heeft de uitbreidingen niet ingediend bij de W3C. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat andere browsers deze uitbreidingen zullen gaan ondersteunen.

Dit zijn de betreffende stylesheet uitbreidingen:

Voorbeeld met enkel het gebruik van scrollbar-base-color

<HTML>
 <HEAD>
  <STYLE>
    TEXTAREA.BlueBase {
     scrollbar-base-color: #336699;
    }
  </STYLE>
 </HEAD>
 <BODY>
  <TEXTAREA CLASS="BlueBase">
   This is text inside a TEXTAREA.
  </TEXTAREA>
 </BODY>
</HTML>

Dit is het resultaat in MSIE 5.5:
screenshot van text-area met blauwige scrollbars

Aangezien je niet weet welke Windows-kleurenschema de bezoeker van een pagina gebruikt (als het een bezoeker is met MSIE 5.5 for Windows), moet je of alleen scrollbar-base-color gebruiken, of alle zeven CSS-eigenschappen tegelijk instellen in je stylesheet voor een mooi resultaat.

Voorbeeld met het gebruik van alle scrollbar-eigenschappen

screenshot ingezoomd met code Deze code is ook in de stylesheet van dit document opgenomen:

<STYLE>
  BODY {
   scrollbar-3dlight-color: #ffd700;
   scrollbar-arrow-color: #ffff00;
   scrollbar-base-color: #ff6347;
   scrollbar-darkshadow-color: #ffa500;
   scrollbar-face-color: #008080;
   scrollbar-highlight-color: #ff69b4;
   scrollbar-shadow-color: #ff00ff;
  }
</STYLE>De volledige lijst met de door MSIE ondersteunde CSS-eigenschappen is te vinden op http://msdn.microsoft.com/workshop/author/css/reference/attributes.asp.

De officiële CSS2 specificatie is te vinden op http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/.

Hoe voorkom ik gekleurde scrollbars?

Niet iedereen stelt het op prijs als de scrollbars gekleurd worden. Als u zelf zo'n bezoeker bent dan kunt u het verkleuren van de scroll-bars voorkomen door in de browser uw persoonlijke scrollbar-instelling te plaatsen.

Bijdrage van Rijk van Geijtenbeek

Laatste wijziging: 30 juli 2002

© 2002 Het NIWO-FAQ Team