nl.internet.www.ontwerp

Overzicht: META-tags

Meta tags zijn stukjes HTML code die men tussen de <head> en de </head> plaatst om de zoekmachine informatie te geven over uw site. Het verhaaltje dat onder uw link komt te staan in bijvoorbeeld Altavista, kan met een META tag bepaald worden. Ook de beschrijvingswoorden van uw site worden met een META tag bepaald. Er zijn nog veel meer META tags, en die staan in het schema hieronder.

Hier staat een overzicht van de bekendste META tags. Als u er eentje mist, kunt u me mailen naar jks@willemwever.nl

<META NAME="description" lang="taal" CONTENT="Beschrijving v.d. site">

Een kort verhaaltje over je site, dat in een zoekmachine wordt getoond.
Het attribuut lang geeft aan in welke taal de woorden staan: dus je kunt meerdere Descriptions in je site zetten, elk met een verschillende lang waarde.
Er is ook een overzicht van alle waarden die het atribuut lang kan hebben.

<META NAME="keywords" lang="taal" CONTENT="beschrijvingswoorden">

content: De beschrijvingswoorden, die door de zoekmachine worden gebruikt om uw site te vinden, typt iemand een woord in dat in deze meta tag staat, dan verschijnt er een link naar uw site, mits u uw site heeft aangemeld.
lang: geeft aan in welke taal de woorden staan.

<META NAME="author" lang="taal" CONTENT="naam">

Content: Geeft aan wie de site gemaakt heeft.
lang: Geeft aan in welke taal de naam staat: bij Pierre hoort dus lang="fr" en bij John is dat lang="en".

<META NAME="publisher" lang="taal" CONTENT="naam - e-mailadres">

content: Hier staat de persoon, bedrijf of instelling die dit gepubliceerd heeft, dit hoeft dus niet per sé dezelfde persoon te zijn als de maker (author)
lang: Ook hier staat de taal waarin de naam staat.

<META NAME="copyright" CONTENT="(c) jaar naam ">

content: Geeft het copyright weer.

<META NAME="language" CONTENT="taal">

content: Vertelt de zoekmachine in welke taal je website staat.

<META NAME="robots" CONTENT="iets">

content: Verdere informatie voor de zoekmachine.
content kan de volgende waarden hebben:
- ALL = de pagina wordt in de zoekmachine weer gegeven en de links worden gevolgt.
- INDEX = De pagina wordt in de zoekmachine weergegeven.
- FOLLOW = De links op de pagina worden gevolgt door de zoekmachine.
- NOINDEX = de pagina wordt niet in de zoekmachine weer gegeven.
- NOFOLLOW = de links op een pagina worden niet door de zoekmachine weer gevolgt.

<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="Mon, 13 Jul 1998 00:00:01 GMT">

Om ervoor te zorgen dat de pagina na opgegeven datum niet meer in de zoekmachine verschijnt.

<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">

Zo wordt de pagina niet in de browser-cache opgenomen.

<META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-5">

Vertelt dat het een HTML bestand is en dat de karakter-set de ISO-8859-5 standaard is.

<META HTTP-EQUIV="content-style-type" CONTENT="text/css">

Vertelt dat je Cascading Style Sheets gebruikt.

<META HTTP-EQUIV="content-script-type" CONTENT="text/javascript">

Vertelt dat je JavaScript gebruikt.

<META HTTP-EQUIV="reply-to" CONTENT="email adres">

Vertelt je e-mail adres waar mensen kunnen reageren.

<meta http-equiv="refresh" content="x;URL=http://...">

Gaat na x aantal seconden naar de site zoals die gegeven is bij URL.

<meta http-equiv="refresh" content="x">

Herlaad het document na x aantal seconden.

<META name="date" content="1994-11-06T08:49:37+00:00">

De datum dat het document voor het laatst gewijzigd is.

<META NAME="revisit-after" CONTENT="X days">

Vertelt de zoekmachine dat hij/zij na X aantal dagen terug moet komen om de site opnieuw te indexeren.

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">

Deze regel zet elk Microsoft Office 2000 programma, dat HTML kan produceren, in de broncode. De hierboven genoemde code komt van Frontpage. Word 2000 zet het volgende bij content: Word.Document en Excel 2000 produceerd het volgende: Excel.Sheet.

Ook Powerpoint heeft een exportfunctie naar HTML, die zet PowerPoint.Slide in de broncode.

Overzicht van de talen codes:

Deze code's staan allemaal in de Internet Explorer, in iedergeval vanaf versie 4.0:
Ga naar de internet opties (bij 4.0 onder 'beeld' en bij 5.0 onder 'extra')-> ga naar Talen en dan klikt u op toevoegen, selecteer een taal, en de afkorting staat er achter.
Ook in Netscape staan de code's: Ga naar bewerken -> Voorkeuren en klik dan op Navigator en Talen, klik op toevoegen en ook hier komt er een lijst met de talen en de code's tevoorschijn.

Bijdrage van Jorrit Schippers

Laatste wijziging: 25 maart 2001

© 2001 Het NIWO-FAQ Team