nl.internet.www.ontwerp

Lettertypes instellen

Je kunt aan de bezoeker van je netplek een bepaald lettertype suggereren om jouw site mee te bekijken. Dit doe je met behulp van de FONT-element in HTML, of met CSS stylesheets. Het gebruik van een stylesheet heeft geen effect in Netscape 3, dit in tegenstelling tot het FONT-element.

Bedenk echter, dat HTML zo is opgezet dat gebruikers juist hun eigen favoriete lettertype in hun browser kunnen instellen. Soms is het lettertype wat jij suggereert, niet het lettertype wat de gebruiker het prettigste vindt om pagina's mee te lezen.

Zie voor meer informatie over het gebruik van het FONT-element ttp://www.rc.tudelft.nl/mirhtml/element/font.htm.

Lettertypes opgeven met een Stylesheet

Neem het volgende stylesheet op in het HEAD-gedeelte van je document:

<STYLE>
<!--
BODY, P, TD { 
       font-family: "New Century Schoolbook", Times, serif;
      }
-->
</STYLE>

om voor het hele document een lettertype te suggeren. De TD als stylesheet-selector is nodig voor Netscape indien je tabellen gebruikt in je pagina.

Zie voor meer informatie over het gebruik van stylesheets http://www.dto.tudelft.nl/mirhtml/css/inhoud/inh-css.htm.

En als het gewenste font niet aanwezig is op het systeem van de lezer van mijn pagina?

Dan kun je het lettertype door de gebruiken laten downloaden. De lettertypes uit deze bestanden kunnen daarna zowel door het FONT-element, als door styleheets worden gebruikt in een document. Je moet je natuurlijk wel afvragen of dit allemaal wel de moeite waard is, en je dient een lettertype te gebruiken waarvan je de auteursrechten bezit.

Explorer 4

Gebruik deze CSS2-stylesheet:

<STYLE TYPE="text/css" MEDIA="screen,print">
<!--
@font-face {
   font-family: "Mijn Speciale Lettertype";
   src: url("http://mysite/fonts/speciaal-font.eot")
}
// -->
</STYLE>

Zie http://www.microsoft.com/typography/web/embedding/ voor de het maken van de voor Exporer bruikbare eot-bestanden met een gratis Microsoft-hulpmiddel.

Netscape Navigator 4

Gebruik een LINK-element:

<LINK REL="fontdef" SRC="fonts/cursiveFonts.pfr">

Zie http://www.bitstream.com/products/world/webfont/index.html voor het maken van pfr-bestanden.

Met een ActiveX Control van Bitstream is het mogelijk om de pfr-bestanden die door Netscape Navigator 4 gebruikt worden, ook in MS Explorer 4 weer te geven. Hierdoor hoef je nog maar één font-bestand zelf te maken.

Gebruik dan deze code:

 <!-- start dynamic font description -->
 <LINK REL=FONTDEF SRC="geoslab.pfr">
 <!-- end dynamic font description -->

 <!-- start Bitstream ActiveX Control support -->
 <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript"
  SRC="http://www.truedoc.com/activex/tdserver.js">
 </SCRIPT>

 <link>
 <!-- end Bitstream ActiveX Control support -->

Bijdrage van Rijk van Geijtenbeek

Laatste wijziging: 25 maart 2001

© 2001 Het NIWO-FAQ Team