De belangrijkste kop

De rest van de inhoud van het document, bestaande uit diverse blok-elementen

Adresgegevens van de auteur.