Hier staat iets over een onderwerp.

Hier staat iets over het volgende onderwerp, rechts uitgelijnd.

Genesis begint als volgt:

In den beginne was de aarde woest en ledig...
    Deze
    regel
     loopt
     scheef
  

Hoofdstuk 2

..

Hoofdstuk 3

..