<Inhoud>   elementen: <Overzicht> <Basis> <Blok> <Inline>


 HTML Elementen  -  Blok Headers

Headers (koppen) kunnen worden gebruikt om een document in hoofdstukken en sub-hoofdstukken te verdelen. Door met headers een logische structuur aan het document te geven, maak je ook automatische verwerking makkelijker. Een voorbeeld hiervan is het gebruik dat zoekmachines als AltaVista maken van headers. Je kunt zes niveaus headers gebruiken. Start- en sluittag zijn verplicht. Headers kunnen geen andere blok-elementen bevatten, maar wel inline elementen.

Het is mogelijk om een opmaak-attribuut toe te voegen aan de Hx-elementen:

attribuut regelt mogelijke waarden
align uitlijning left of center of right

Voorbeeld:

<H1>Dit is een header van het hoogste niveau.</H1>
<H2>Dit is een header van het tweede niveau.</H2>
<H3>Dit is een header van het derde niveau.</H3>
<H4>Dit is een header van het vierde niveau.</H4>
<H5 align="center">Dit is een header van het vijfde niveau - gecentreerd.</H5>
<H6 align="right">Dit is een header van het zesde niveau - rechts uitgelijnd.</H6>

Voorbeeld-weergave in jouw browser.

Blokken tekst

P (paragraph) ~ BLOCKQUOTE ~ PRE (pre-formatted) ~ DIV (division) ~ HR (horizontal rule)

P (paragraph)

Een paragraaf bevat informatie over één bepaald onderwerp. De starttag is verplicht. In vroegere versies van HTML was de definitie anders, daarom zie je veel documenten waarbij <P> wordt gebruikt om paragrafen te scheiden in plaats van te starten. Paragrafen kunnen geen andere blok-elementen bevatten, maar wel inline elementen.

Het is mogelijk om een opmaak-attribuut toe te voegen aan het P-element:

attribuut regelt mogelijke waarden
align uitlijning left of center of right

BLOCKQUOTE

Een blockquote bevat lange quotes. Het BLOCKQUOTE-element wordt in grafische browsers meestal met een inspringing links en rechts weergegeven. Start- en sluittag zijn verplicht. Blockquotes kunnen andere blok-elementen en inline elementen bevatten.

PRE (pre-formatted)

Het PRE-element bevat voorgeformatteerde tekst. Dat wil zeggen dat regeleindes en spaties behouden blijven. Ook wordt een niet-proportioneel lettertype gebruikt. PRE is handig om bijvoorbeeld listings en simpele tabellen netjes weer te kunnen geven. Start- en sluittag zijn verplicht. PRE kan geen blok-elementen bevatten. PRE kan wel inline-elementen bevatten, maar geen elementen als IMG, FONT, BIG, SMALL, SUB en SUP. Deze beïnvloeden namelijk de lettergroote en/of de uitlijning, en doen zo het 'pre-formatted' effect teniet.

DIV (division)

De division verdeelt het document in stukken. De browser 'doet' hier verder niets mee. Wel kan een opmaakkenmerk worden toegevoegd aan een division m.b.v. een attribuut, en kunnen de divisions worden gebruikt door scripts, stylesheets en systemen voor automatische verwerking. Start- en sluittag zijn verplicht. Divisions kunnen andere blok-elementen en inline elementen bevatten.

Het volgende opmaak-attribuut kan worden toegevoegd aan het DIV-element:

attribuut regelt mogelijke waarden
align uitlijning left of center of right

HR (horizontal rule)

De horizontal rule markeert een scheiding tussen verschillende delen van het document. In grafische browsers wordt dit aangegeven met een horizontale lijn. De horizontal rule is een bijzonder element: het bestaat enkel uit een starttag, het heeft geen inhoud.

Dit zijn opmaakattributen die zijn toe te voegen aan het HR-element:

attribuut regelt mogelijke waarden
width lengte van de lijn een getal in pixels of een percentage (relatief t.o.v. de vensterafmetingen)
align uitlijning (alleen als width < 100%) left of center of right
size dikte van de lijn een getal in pixels

Voorbeelden:

<P>Hier staat iets over een onderwerp.</P>

<P align="right">Hier staat iets over het volgende onderwerp, rechts uitgelijnd.</P>

<P>Genesis begint als volgt:</P>
<BLOCKQUOTE>
   In den beginne was de aarde woest en ledig...
</BLOCKQUOTE>

<PRE>
   Deze
     regel
       loopt
         scheef
</PRE>

<DIV align="center">
<H2>Hoofdstuk 2</H2>
<P> .. </P>
<H2>Hoofdstuk 3</H2>
<P> .. </P>
</DIV>

<HR>

<HR width="50%" align="right">

<HR size="5">

Voorbeeld-weergave in jouw browser.

Lijsten

De belangrijkste lijsten zijn de UL (ongeordende lijst) en de OL (geordende lijst).

Start- en sluittag zijn verplicht voor UL en OL. UL- en OL-elementen kunnen enkel en alleen LI-elementen (list-items) bevatten.

Voor het LI-element is alleen de starttag verplicht. Het kan gewone tekst en inline markup bevatten, maar ook blok-elementen. Hiermee wordt het mogelijk om een lijst in een lijst te zetten.

Het is mogelijk om een opmaak-attribuut toe te voegen aan het OL-element:

attribuut regelt mogelijke waarden
type soort nummering 1 of I of i of A of a

Voorbeeld OL:

<OL type="I">
  <LI>Item 1</LI>
  <LI>Item 2
    <OL type="a">
      <LI>Item 2.1</LI>
      <LI>Item 2.2</LI>
      <LI>Item 2.3</LI>
    </OL></LI>
  <LI>Item 3</LI>
</OL>

Voorbeeld-weergave in jouw browser.

Voorbeeld UL:

<UL>
  <LI>Item 1</LI>
  <LI>Item 2
    <UL>
      <LI>Item 2.1</LI>
      <LI>Item 2.2</LI>
      <LI>Item 2.3</LI>
    </UL>
  </LI>
  <LI>Item 3</LI>
</UL>

Voorbeeld-weergave in jouw browser.


Copyright © 2000, Rijk van Geijtenbeek, mail-adres: rijk@iname.com.