<Inhoud>   basiskennis: <Inleiding> <Regels> <Selectoren> <Koppelen>


 CSS Basiskennis  -  Regels 

Hoe werkt CSS?

Algemeen ~ Regels

Algemeen

Met behulp van zogenaamde regels geef je aan hoe de elementen, waaruit een HTML-document bestaat, het beste kunnen worden weergegeven. Een verzameling van één of meer regels is een stylesheet. Elementen worden gemarkeerd met tags in het HTML-document. De browser interpreteert vervolgens de tags en de stylesheet, en geeft het document zo goed mogelijk weer.

De suggesties die met stylesheets worden gedaan voor de weergave worden door de browser genegeerd als deze ze niet herkent. Ook kan de gebruiker van de browser instellen dat opmaaksuggesties worden genegeerd, bijvoorbeeld omdat hij/zij een extra groot lettertype nodig heeft, of moeite heeft met bepaalde kleurencombinaties. Stylesheets hebben natuurlijk ook geen effect als de browser helemaal geen CSS ondersteunt.

Regels

Regels bestaan uit een selector, een { , de stijl-declaratie en tenslotte een }. De declaratie bestaat uit een of meer eigenschap:waarde paren, van elkaar gescheiden door ;.

Hieronder volgt een stylesheet van één regel met een dubbele declaratie als voorbeeld:

  P    { margin-left : 10% ;  font-size : large }
        eigenschap : waarde eigenschap : waarde
 selector     declaratie 1     declaratie 2

De mogelijke selectoren zijn het volgende onderwerp.

De belangrijkste eigenschappen en waarden voor de ruimtelijke weergave van elementen (het box-model), voor lettertype eigenschappen, en voor kleuren, randen en achtergronden, worden apart besproken.

 


Copyright © 2000, Rijk van Geijtenbeek, mail-adres: rijk@iname.com.