<Inhoud>   problemen: <Browsers> <Oplossingen>


 Problemen  -  Oplossingen 

Hoe voorkom ik problemen in browsers?

Om problemen te voorkomen zijn er drie dingen nodig:

Stylesheets opstellen per browser.

Niveau 1: font-family, text-indent, text-align, text-decoration. Dit kan in een algemeen toegankelijke stylesheet worden opgenomen.

Niveau 2: de meeste font-eigenschappen en color, border en background.
IE3 kan de BODY-kleur niet uit een gelinkt stylesheet halen. Als er in het HTML-document zelf geen kleuren worden gedefineerd (met behulp van attributen van het BODY-element, of met een STYLE- element) moeten kleuren in geLINKte stylesheets ook buiten bereik van IE3 worden gehouden.

Niveau 3: margin en padding, width en height, float. Deze kunnen een document in Netscape erg lelijk maken, als ze direct op elementen worden toegepast. Als ze worden gebruikt op DIV-blokken kunnen ze vaak wel in niveau 2 gebruikt worden. Test dit uit!

Stylesheets serveren aan bepaalde browsers.

Hiervoor maken we gebruik van beperkingen in de ondersteuning van import-mogelijkheden in diverse browsers:

In dit voorbeeld worden alle mogelijkheden gecombineerd:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CSS-test</TITLE>

<LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="all.css" 
media="screen" title="For all">
<LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="no-nn.css" 
media="screen, projection" title="Not for NN">
<LINK rel="Stylesheet" type="text/css" href="ie3dummy.css" 
title="IE3 Dummy">

<STYLE type="text/css" title="Local style"">
<!--
  @import url(style-import.css);
  P {text-indent: 2em;}
-->
</STYLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1 class="classnaam">De titel</H1>

<P>Een regel met tekst.</P>

</BODY>
</HTML>

De inhoud van all.css:

@import url(link-import.css);
H1 {color: blue; background: yellow;}

De inhoud van no-nn.css:

BODY {margin: 0;}
H1 {margin: 0;}

De inhoud van ie3dummy.css:

/* dit is een dummy-stylesheet, om er voor te 
   zorgen dat IE 3 geen stylesheets gebruikt */

De inhoud van style-import.css:

P {color: white; background: black;}

De inhoud van link-import.css:

P {font-size: 200%;}

Voorbeeld-weergave in jouw browser.

De volgende combinaties kunnen we nu maken:

IE 3 NN 4.x IE 4+ Opera 3.5+
all.css nee (meestal) ja ja ja
no-nn.css nee (meestal) nee, want verkeerde media ja ja
ie3dummy.css ja, want laatst geladen (meestal) ja ja ja
style-import.css en link-import.css nee nee ja ja
Local style ja ja ja ja

Zoals je ziet, is er geen manier om stylesheets te verbergen voor Internet Explorer 4+ of voor Opera 3.5+.

 


Copyright © 2000, Rijk van Geijtenbeek, mail-adres: rijk@iname.com.